Bidrag

Miljö

Bidrag och ersättningar

Som mikroproducent har du möjlighet att få ett flertal olika bidrag och ersättningar för den el du producerar vilket gör lönsamheten för solenergi hög

Skattereduktion

Du har rätt till en skattereduktion om du producerar el från en förnyelsebar energikälla och har en säkring på högst 100ampere i anslutningspunkten och anmält till elnätsägaren att förnybar el framställs. Bidraget består av 60 öre per producerad KWh under ett kalenderår, dock högst så många KWh som köpts in eller 30 000KWh. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Solceller på villa

Elcertifikat

Som elproducent har du möjlighet att ansöka om elcertifikat för den el du matar ut på nätet. Elcertifikatet kan säljas på en öppen marknad och priset varierar beroende på tillgång och efterfrågan. För att du ska ha rätt till elcertifikat måste anläggningen godkännas. Ansökan gör du hos Energimyndigheten.

Nätnytta

Elnätsbolaget är skyldig att ersätta för minskade förluster i nätet. Eftersom produktionen förs ut i nätet nära den slutliga förbrukaren blir det mindre förluster än om motsvarande el överförts från ett avlägset kraftverk. Ersättningen varierad beroende på hur ditt lokala nät ser ut.

Frihet att välja

Investeringsstöd

Du kan ansöka om stöd för investeringen för egen elproduktion. Stödnivån beräknas utifrån de installationskostnader som är stödberättigade. Från den 8 maj 2019 är det högsta stödet som kan ges 20 procent av investeringskostnaden. Stödet går inte att kombinera med andra stöd som ROT-avdrag. Ansökan görs hos Länsstyrelsen

Finansiering

Finansieringen kan till exempel ske med hjälp av Falkenbergs Sparbanks förmånliga miljölån till solceller.

Kommentarer inaktiverade.