Bidrag

Miljö

Bidrag och ersättningar

Som mikroproducent har du möjlighet att få ett flertal olika bidrag och ersättningar för den el du producerar vilket gör lönsamheten för solenergi hög

Skattereduktion

Du har rätt till en skattereduktion om du producerar el från en förnyelsebar energikälla och har en säkring på högst 100ampere i anslutningspunkten och anmält till elnätsägaren att förnybar el framställs. Bidraget består av 60 öre per producerad KWh under ett kalenderår, dock högst så många KWh som köpts in eller 30 000KWh. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Solceller på villa

Elcertifikat

Som elproducent har du möjlighet att ansöka om elcertifikat för den el du matar ut på nätet. Elcertifikatet kan säljas på en öppen marknad och priset varierar beroende på tillgång och efterfrågan. För att du ska ha rätt till elcertifikat måste anläggningen godkännas. Ansökan gör du hos Energimyndigheten.

Nätnytta

Elnätsbolaget är skyldig att ersätta för minskade förluster i nätet. Eftersom produktionen förs ut i nätet nära den slutliga förbrukaren blir det mindre förluster än om motsvarande el överförts från ett avlägset kraftverk. Ersättningen varierad beroende på hur ditt lokala nät ser ut.

Frihet att välja

Grönt rotavdrag

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. För privat personer är det 15%. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Finansiering

Finansieringen kan till exempel ske med hjälp av Falkenbergs Sparbanks förmånliga miljölån till solceller.

Kommentarer inaktiverade.